پاسخی به یک ادعای عجیب | کرونا بر زلزله ها هم اثر گذاشته است؟

admin دسته‌بندی نشده

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، مهدی زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در یادداشتی با عنوان «کرونا پیاده شدن زلزله ها اثر گذاشته است؟» نوشت:

از یازدهم دی ۹۸ تا ۳۰ فروردین ۹۹ تعداد روزهای سپری شده از سال جدید میلادی ۲۰۲۰ پهلو ۱۱۰ روز بالغ می شود که حدود بیش از نیمی از آن (۵۶ روز) را با تعطیلات آموزشی به دلیل بروز همه گیری ویروس کرونا مواجه بوده ایم. تعطیلات آموزشی و فاصله گذاری اجتماعی داخل بازه زمانی نسبتا قرین داخل بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده است. در روزهای اخیر خبری منتشر شد که داخل آن نشان داده شده حیات دانشمندان داخل بلژیک، انگلستان و آمریکا گفته اند بعد از همگی گیری کرونا و محدودشدن فعالیت های انسانی و صنعتی به دلیل فاصله گذاری مدنی داخل مناطق مختلف دنیا، تعداد زلزله های ثبت شده محدود شده است. گفته شد پژوهشگران رصدخانه خسروانی در بلژیک نخستین مشاهده را در این بن انجام داده اند. از طرف سایت بنگاه خبرپراکنی بریتانیا مطرح شد «کاهش لرزش پوسته و حرکات زمین داخل فرکانس های یک تا ۲۰ هرتز کم از دوره قبل از به اجراگذاشتن محدودیت های کرونایی است. زلزله شناسان درون نپال مسبوق کاهش درون فعالیت زمین شدند.

یکی از کارکنان انستیتوی فیزیک زمین تو پاریس گفته این کاهش در پایتخت فرانسه چشم گیر است و یکی از پژوهشگران انستیتوی فن شناسی کالیفرنیا در آمریکا مقیاس این کاهش داخل لس آنجلس را «زیاد زیاد» وصف کرد. در امپریال کالج دانشگاه لندن، این کاهش را درون لندن بوسیله ترافیک کمتر داخل دست خط بزرگراه ام-۴ بین لندن و ولز نسبت دادند. این تغییر در سطح ارتعاشات پس اساس نتیجه مستقیم اقداماتی از قبیل ماندن درون ساختمانی و قرنطینه است. 

دستگاه های ثبت امواج لرزه ای، ارتعاشات را داخل پوسته زمین شناسایی می کنند و کاهش هایی قرین در پاریس، بروکسل، لس آنجلس و اوکلند کالیفرنیا گزارش شده است». ولی آیا این کاهش ارتعاشات داخل سطح زمین که تو زلزله شناسی به عنوان cultural noise خواه «نویزهای روزمره» شناخته می شوند، با زلزله های زمین ساختی و مشخصا زلزله های ناشی از فعالیت گسل ها مربوط اند؟

پاسخ روبرو و سریع العمل آن است زلزله هایی که با جابه جایی گسل های فعال ربط دارند، با تغییرات فعالیت های انسانی دچار تغییر زیادی نمی شوند؛ بوسیله ویژه هنگامی که از زلزله های با بزرگای ۳ به فراز گپ می کنیم و وقتی زلزله های قطعی (با بزرگای ۶ یا بیشتر) مرسوم نظر است، عملا تعطیلی فعالیت ها و… یا اضافه فعالیت های شهری و صنعتی، نمی تواند مستقیما موجب وقوع زمین لرزه ای زمین ساختی شود.

بنابراین آنچه به زمین لرزه های خراج از فعالیت های انسانی –زلزله های مصنوعی، نویزهای روزمره، خردلرزه ها- مربوط می شود، با کم شدن نوسانات سطح پوسته زمین و عمدتا نواحی نزدیک به شهرها داخل اثر تعطیلات ناشی از همگی گیری کرونا بوسیله خاص در نواحی شهری کمینه شده اند، ولی زلزله های طبیعی که به گسلش و فعالیت ها و جابه جایی های عمیق در غلاف زمین مربوط است، با تعطیل شدن فعالیت های انسانی خیر بیشتر می شوند و نه کمینه.

جالب آن است که اگر به بازه ۱۱۰روزه اخیر (از ۱۱ دی ۹۸ به پس ازآن) از دیدن آمار لرزه خیزی نگاه بیندازیم، می بینیم ۱۹۵ زلزله با بزرگای بیش از ۳.۵ در ایران ثبت شده است که ۹تای آنها بزرگایی بیش از ۵ داشته اند. حال اگر به همین پنجره زمانی اما برای سال قبل نگاه کنیم (از ۱۱ دی ۱۳۹۷ به مدت ۱۱۰ روز) تعداد زلزله های با بزرگای زیاد از ۳.۵ در ایران ۱۳۸ تا بوده که ۳تای آنها بزرگای بیش از ۵ داشته اند. این بوسیله آن معنی است که درون بازه زمانی محدودشدن فعالیت های انسانی به برهان کرونا درون ایران، ارتعاش خیزی -بوسیله معنای تعداد رخداد زلزله ها که اکثرا کوچک بوده اند- ۱.۵ برابر بیشتر هم شده است! این موضوع به معنی اثر کرونا پیاده شدن بیشترشدن لرزه خیزی ایران نیست، بلکه نگارنده کنار آن است که عملا وجود یا عدم همه گیری کرونا اثری کنار این تغییرات در لرزه خیزی ایران نداشته است.

حال اگر همین بازه زمانی ۱۱۰روزه از ابتدای سال ۲۰۲۰ را با زمان مشابه درون ابتدای سال ۲۰۱۹ داخل محدوده سه کشور ترکیه، فرانسه و ژاپن مقایسه کنیم، تغییرات لرزه خیزی کمابیش متشابه ایران است: داخل ترکیه در ۱۱۰ روز اخیر ۱۱۰ زلزله با بزرگای بسیار از ۳.۵ رخ داده است، ولی همین آمار درون ۱۱۰ روز ابتدای سال ۲۰۱۹ به ۷۹ سانحه می رسد. درون ژاپن در ابتدای سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۹۸ وقوع زلزله با بزرگای بیش از ۳.۵ ثبت شده که در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۱۹ تعداد رخداد مانند ثبت شده ۱۱۸ تا است و تو فرانسه در ابتدای سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۱ رخداد با بزرگای متجاوز از ۳.۵ رخ داده که بخاطر ابتدای سال ۲۰۱۹ به هفت رویداد می رسیم.

همین آمار از طبیعت علامت می دهد در ابتدای سال کرونایی ۲۰۲۰ لرزه خیزی طبیعی ناشی از گسلش و زلزله های غریزی در دنیا از ۱.۴ تا ۱.۷ برابر بیشتر نیز شده است! ارزیابی زلزله های عارض داده تو کل گیتی و تغییرات آن در ۳۰ سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ نشان می دهد چه بسا سال ۲۰۲۰ فاتحه دوره ای با لرزه خیزی اعلی در جهان با آمار رخدادهای وافر تر و ثبت زلزله های جدی پرتکرارتر همچنین باشد. چنین قضیه تکثیر آماری در محدوده ایران نیز سزاوار سرزنش مشاهده است.

شاید دوست داشته باشید:

کاربران «تهران من» به ۳ میلیون نفر رسید

به گزارش همشهری آنلاین، سازمان فناوری معلومات و ارتباطات شهرداری تهراناعلام کرد: داخل سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران، سایت […]

کاربران «تهران غلام» به ۳ میلیون نفر رسید

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، سازمان فناوری مفروضات و ارتباطات شهرداری تهراناعلام کرد: در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران، سایت […]

باهم اتحاد کردن زندانیان درون اجرای برنامه های جهادی | سیمای زندان در ماه رمضان راه اندازی می شود

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، حجت الاسلام میثم امرودی رئیس اداره فرهنگی هنری شهرداری تهران داخل رسم امضای […]