عکس روز | کرکس روپل

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش همشهری آنلاین کرکس روپل در سراسر منطقه «ساحل صحرا» در سیرت آفریقا یافت می شوند و بوسیله مباهات ادوارد روپل، جانورشناس آلمانی قرن نوزدهم به این نام خوانده می شوند. کرکس روپل بلندپروازترین پرنده در دنیا است و تصعید آن تا فراز بالای ۱۱۰۰۰ متر از سطح آب های آزاد گزارش شده است.

پاندمیویروس کروناباعث مصیبتی اقتصادی بخاطر افراد محلی در دل دشت های باشکوه ماسایی مارا شده است که زندگیشان را از راهنمایی گردشگرانی که برای نظر بود وحش غنی کنیامی آیند، می گذرانند.

Tony Karumba/AFP/Getty Images

شاید دوست داشته باشید:

خاطره بازی با شهرنمای نقشه تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی دایره فناوری مفروضات و ارتباطات شهرداری تهران، در سامانه نقشه تهران […]

خاطره ورزش با شهرنمای اطلس تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی راه اندازی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در سامانه نقشه […]

خاطره ورزش با شهرنمای نقشه تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره فناوری معلومات و ارتباطات شهرداری تهران، داخل سامانه اطلس تهران […]