یک لوله دار ۴۶ متری | درازترین جانور جهان در استرالیا کشف شد

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از گاردین، عجیب ترین و ارشد ترین کشف دانشمندان تو دره های عمیق سواحل استرالیای غربی یک لوله دار ۱۵۰ پایی (تقریبا ۴۶ متر) است که آن را غارتگر آب های ته اقیانوس می دانند و از پیاده شدن بی قراری فراغت گرفتن انبوه اجسام یکسان و مشابه تشکیل شده است. کاشفان لوله دار بی سابقه معتقدند این درازترین جانور روی کره زمینی است و مثل یک لوله ارشد در کف آب های عمیق ارتکاب می کند.

از دیگر کشف های تازه سواحل استرالیا می توان بوسیله جانورانی رمز کرد که به ظن بیش تا امروز ثبت نشده اند. از عموم یک هشت پای مرکب، روش ای خیار دریایی دم دراز، سحاب دریایی شیشه ای و اولین سیاق از مرجان های غول پیکر؛ حیوان هایی مشابه عروس بحری طریق و آخر که به نظر می رسد بخاطر بدوی مرحله در استرالیا دیده شده اند.

نریدا ویلسن، پژوهشگر بزرگ کفش استرالیایی غربی و مسئول کشف جانوران بحری تازه گفت: «کشف یک لوله دار بسیار دراز پایدار وقتی رخ عدالت که تقریبا همگی اعضای گروه انتظارش را نداشتند. ادوات اکتشافی ما تا عمق ۴۴۳۹ متری دریا پایین رفته بود و وقتی داشت فراز می آمد، در عمق ۶۳۰ متری آب بوسیله این جانور نادیده برخورد.»

درازی این لوله دار تازه حدود دو برابر بال های آبی رنگ جزیی و سه برابر نهنگ های گوژپشت است که معمولا اندکی زیاد از ۱۵ متر رشد می کنند. هر چند سال ها کشش می کشد دانشمندان به منبع برخی از جانوران تازه کشف شده اثر ببرند اما به نظر می رسد بسیاری از آنها پیش تر در دنیا دیده نشده اند.

شاید دوست داشته باشید:

حضور دایره فاوای شهرداری تهران داخل نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۰)

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط اشتراکی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، بازیگران متنوع زیست بوم نوآوری […]

خاطره بازی با شهرنمای نقشه تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در سامانه نقشه تهران […]

حضور سازمان فاوای شهرداری تهران تو نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۰)

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی راه اندازی فناوری معلومات و ارتباطات شهرداری تهران، بازیگران مختلف زیست جغد […]