اپلیکیشن بطرف خانه آماده نحو اندازی شد

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، رضا کرمی محمدی رئیس راه اندازی مدیریت اغتشاش شهر تهران در همایش گام دوم طرح مدرسه آماده که با حضور ۱۵۰۰ مدیر مدرسه تهران برگزار شد، اظهار داشت: آموزش از مواردی است که درون مقایسه با سایر موضوعات در پیشگیری از حوادث و حتی کاهش آسیب های شاگرد از آن نقش مؤثری دارد و در مملکت های متفاوتی این موضوع باید مورد اولویت قرار بگیرد.

وی افزود: بخش عمده موفقیت در مدیریت فساد باهم اتحاد کردن بشریت است و داخل صورتی که آموزش به شهروندان به خوبی ارتکاب گیرد می توانیم نتایج مؤثری را داخل کاهش آسیب حوادث داشته باشیم اما متاسفانه علیرغم این مسئله به این موضوع توجه نشده است.

رئیس سازمان مدیریت نزاع ایالت تهران دنباله انصاف: اطلاع ایمنی مدارس و انتقال اطلاعات از قانون بصیرت آموزان بوسیله قوم ها بسیار حائز جلال است و طرح دبستان آماده سبب انتقال آموزش بوسیله خرد آموزان می شود و آمادگی اجتماع از این طریق ارتقاء خواهد یافت.

کرمی محمدی اعتراف داشت: موضوع حقیقی این گردهمایی دو پایه بنیادی ارتقای طرح مکتب آماده بوسیله طرح ملی و راه اندازی اپلیکیشن بخانه برگشتن آماده از امروز است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقاء طرح مدرسه آماده به طرح ملی با ایمنی شهردار تهران و مشارکت وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، مدیریت غوغا و پدافند غیرعامل تو حال جستجوگر شدن است و همچنین با راه اندازی اپلیکیشن ده آماده امروز امور مرتبط با آموزش شهروندان از این روال ارائه خواهد شد.

شاید دوست داشته باشید:

خاطره بازی با شهرنمای نقشه تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی دایره فناوری مفروضات و ارتباطات شهرداری تهران، در سامانه نقشه تهران […]

خاطره ورزش با شهرنمای اطلس تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی راه اندازی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در سامانه نقشه […]

خاطره ورزش با شهرنمای نقشه تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره فناوری معلومات و ارتباطات شهرداری تهران، داخل سامانه اطلس تهران […]