اپلیکیشن شهر آماده متد اندازی شد

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، رضا کرمی محمدی رئیس موسسه مدیریت بحران شهر تهران تو همایش گام دوم طرح دبیرستان آماده که با حضور ۱۵۰۰ مدیر مکتب تهران برگزار شد، اظهار داشت: آموزش از مواردی است که تو مقایسه با سایر موضوعات درون پیشگیری از حوادث و حتی کاهش آسیب های شاگرد از آن نقش مؤثری دارد و تو مملکت های متفاوتی این موضوع باید مورد تقدم قرار بگیرد.

وی افزود: بخش بنیانی توفیق در مدیریت دعوا شریک شدن مردمی است و در صورتی که آموزش به شهروندان به خوبی انجام گیرد می توانیم نتایج مؤثری را تو کاهش آسیب حوادث داشته باشیم ولی متاسفانه علیرغم این مسئله بوسیله این موضوع توجه نشده است.

رئیس موسسه مدیریت فساد ده تهران امتداد داد: شناسایی امنیت مدارس و انتقال اطلاعات از طریق خرد آموزان به خانواده ها بسیار حائز اهمیت است و طرح مدرسه آماده سبب انتقال آموزش بوسیله دانش آموزان می شود و آمادگی جامعه از این شیوه ارتقاء خواهد یافت.

کرمی محمدی بیان داشت: موضوع حقیقی این گردهمایی دو پایه بنیانی ارتقای طرح مدرسه آماده به طرح ملی و راه اندازی اپلیکیشن شهر آماده از امروز است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقاء طرح مدرسه آماده بوسیله طرح ملی با کنف شهردار تهران و مشارکت وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، مدیریت تلاطم و پدافند غیرعامل درون حال محقق شدن است و نیز با راه اندازی اپلیکیشن قریه آماده امروز امور مرتبط با آموزش شهروندان از این قاعده ارائه خواهد شد.

شاید دوست داشته باشید:

خاطره بازی با شهرنمای نقشه تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی دایره فناوری مفروضات و ارتباطات شهرداری تهران، در سامانه نقشه تهران […]

خاطره ورزش با شهرنمای اطلس تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی راه اندازی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در سامانه نقشه […]

خاطره ورزش با شهرنمای نقشه تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره فناوری معلومات و ارتباطات شهرداری تهران، داخل سامانه اطلس تهران […]