عکس روز | ملخ های بیابانی

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از گاردین میلیاردها ملخ بیابانی داخل یکی از بدترین شیوع ها داخل ۷۰ سال اخیر به بخش هایی از کنیاهجوم آورده اند. هواپیماهای کوچک سمپاش با به تصعید در آمدن کنار پشته مناطق آلوده در حال پخش کردن مواد حشره کش به خشکی امدن روی آنها هستند.

Ben Curtis/AP

شاید دوست داشته باشید:

اپلیکیشن ده آماده راه اندازی شد

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، رضا کرمی محمدی مهتر راه اندازی مدیریت بحران شهر تهران در همایش گام […]

اپلیکیشن شهر آماده متد اندازی شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، رضا کرمی محمدی رئیس موسسه مدیریت بحران شهر تهران تو همایش گام دوم […]

اپلیکیشن ایالت آماده راه اندازی شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، رضا کرمی محمدی رئیس سازمان مدیریت دعوا قریه تهران تو همایش دامنه دوم […]