چطور مهارت انتقاد کردن و انتقادپذیری خود را بهبود دهیم؟

admin دسته‌بندی نشده

آیا ما بوسیله اندازه کافی انتقادپذیر هستیم؟ آیا بوسیله سیاق درستی از دیگران انتقاد می کنیم؟ این دوروبر آموزشی به ما یاد می دهد که چطور مهارت انتقاد کردن و انتقادپذیری خویشتن را گشایش دهیم. با ما همراه باشید.

طی نقدکردن، عمده است که به تباین های فرهنگی، مانند ربط چشمی، ضابطه ی کلامی و انتظارات سخنران بیندیشید. فرهنگ، نظامی از نگرش ها، باورها و رفتارهایی است که قانون های گوناگونی از زندگی را شکل می بخشند. دسته های فرهنگی انواع داخل برقراری ارتباط، چه به صورت کلامی و چه رابطه غیر کلامی، سر های متفاوتی دارند. جهانی شدن و رسانه ها، بسیاری از تفاوت های سنتی را برای مخاطبان جوان خیس تعدیل کرده اند؛ با این حال، شایسته است طی نقد، پنج حوزه ای را که پیاده شدن نفاق های فرهنگی اثرگذارند، به خیال داشته باشید: روال ی کلامی در نزاکت های با زمینه ی بالا و بنیان ی پایین مسئولیت انتقال مؤثر پیام در سبک های ابزاری و عاطفی جمع گرایی و فردگرایی در نزاکت ها شأن و منزلت ارتباط چشمی سر ی کلامی درون اتیکت های با بنیاد ی بالا و پایین

در فرهنگ های با اساس ی پایین، مانند آمریکا و آلمان، مراد می رود که افراد آنچه را که در ذهن دارند، یمین بگویند؛ مردم داخل این فرهنگ ها، به اصطلاح، «حاشیه نمی روند». درون اتیکت های با زمینه ی بالا، مانند ژاپن و چین، مردم بیشتر از بیان غیرمستقیم، ایماواشاره و پیشنهادهای زیرکانه برای واگذاری پیام نصیب می گیرند. مسئولیت احاله مؤثر پیام تو استیل های ابزاری و عاطفی

آیا برای انتقال پیام، سخنران مسئول است یا مخاطب؟ ریختگی ابزاری درسخنرانی، فرستنده پایه است؛ بار انتقال پیام پهلو گرمابه سخنران است تا کاری کند که دیگران او را بفهمند. ریختگی عاطفیگیرنده محور است و در نتیجه، مسئولیت بیشتری پهلو گردنِ شنونده می گذارد. با این سبک، شنونده باید به مقصد های کلامی، غیرکلامی و ارتباطی توجه کند تا پیام را بفهمد.

فرهنگ های چینی، ژاپنی و بسیاری از فرهنگ های بومی آمریکا فرهنگ های عاطفی هستند؛ درحالی که فرهنگ آمریکایی بیشتر از جنس ابزاری است. به نشستن در کلاس تدریس دانشگاه و شنوایی اعطا کردن به سخنران توجه کنید. اگر مطلب را نفهمید، مسئولیت پیاده شدن گردن کیست؟ در ایالات متحده، دانشجویان عقیده دارند که استاد باید مطالب را به دانشجویان منتقل کند. با این حال، وقتی در میان گروهی از دانشجویان چینی پرسشی مطرح کنید، احتمالا با حسی متفاوت از مسئولیت روبه رو می شوید. شنوندگانی که در محیطی عاطفی برنده فراگیری یافته اند، با «نه، مشکل از تو نیست؛ وظیفه ی ماست که سخت تر تلاش کنیم.» پاسخ می دهند. این گونه دانشجویان، با پذیرش مسئولیت خود بوسیله عنوان شنونده، می کوشند تا مطالب سخنران را بهتر دریافتن کنند. جمع گرایی و فردگرایی

آیا سخنران و شنوندگان از فرهنگی جمع گرا هستند خواه فردگرا؟ وقتی فرید یا فرهنگی گرایش به جمع گرایی دارد، نیازها و منافع گروه را کسی را عزیز خطاب کردن از امیال یا انگیزه های شخصی می پندارد. تو مقابل، فرهنگ هایی با محوریت فردگرایی، خویشتن را بنیانی ترین می پندارند؛ یعنی هر فرید برای موفقیت خواه شکستش در عمر مسئول است. وقتی شما بازخورد یا نقدی ارائه می دهید، اگر از فرهنگی فردگرا باشید، به گمان زیاد، مستقیما با یک نفر صحبت می کنید و بی نظیر حزن مسئول است. با این حال، اگر با کسی گفت و گو کنید که از فرهنگی جمع گرا می آید، بازخورد یا نقدتان شاید میان تمام اعضای گروه، به نعوظ مشترک دریافتن شود؛ چرا که در این فرهنگ ها، همه ی اعضا برای اقدامات یکدیگر مسئولیت قائل هستند. شأن و منزلت

شأن معمولا به نشانی حسی از خودارزشی، بوسیله اختصاص در چشم سایرین دیده می شود. بنا بر پژوهشی، دانشجویان چینی دانشگاه، کسر شأن را به عنوان ناکامی در برآوردن انتظارات از خود یا آنچه دیگران انتظار دارند، می بینند. داخل فرهنگ هایی که بیشتر فردگرا هستند، سخنرانان و شنوندگان نگران حفظ شأن خودشان و نه دیگران هستند. با این حال، در موقعیتی میان مردمی با اتیکت های جمع گرا، سخنران نباید فقط نگران حفظ شأن خود باشد؛ بلکه باید به شأن شنوندگان نیز توجه کند. رابطه چشمی

قوانین مربوط به حفظ کردن ارتباط چشمی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متغیر است؛ مناسبت چشمی، پهلو اینکه ما چطور بازخورد می دهیم، سؤال می پرسیم یا نقد می کنیم، اثرگذارند. بخاطر نمونه، در بسیاری از فرهنگ ها، نگاه نکردنِ مستقیم در چشم فرد، تیر ی عزت است و دقیقا اهالی آمریکای شمالی، از پشت آن را خواهش دارند. داخل بسیاری از اتیکت های سنتی عرب، برازنده اجابت نیست که زن بستگی چشمی اش را با مردی حفظ کردن نرم. به علاوه، درون بسیاری از جوامع آفریقایی-آمریکایی و آمریکای لاتین، بچه با نگاه نکردنِ مستقیم در چشم بزرگسالی که با وی صحبت می کند، به او عزت می گذارد. آنچه مهم است اینکه نبودِ ارتباط چشمی را بوسیله عنوان نشانه ای از بی تفاوتی خواه بی احترامی واژه نکنید. نقد مؤثر: مثبت، مشخص، عینی و سازنده

انتقاد مؤثر باید با منظور مثبت، مشخص، عینی و سازنده رخساره بگیرد تا بوسیله نتایجی مطلوب برسد.

نخستین قانون برای نقد مؤثر این است: «به بی تا قدر بگذارید؛ در نقد پهلو رفتاری که باید تغییر کند، تمرکز کنید؛ کنار آنچه که آدم واقعا می گویند یا ادا می دهند.»

انتقاد سازنده، مهارتی است که در همه ی زندگی بوسیله کارتان خواهد آمد. اینکه بتوانید بوسیله خوبی نقد کنید، بوسیله شما فرصتی می دهد تا به شکلی مثبت، اثری انحصاری و حرفه ای به مکان بگذارید. نقد مؤثر به دو دلیل زیر سودمند است: ایده ها و دیدگاه های جدید را کشف می کند؛ منطقِ بحث را می آزماید و کمبودهایش را آشکار می نرم. تکنیک های انتقاد سازنده

هدف انتقاد سازنده، بهبود رفتار خواه نتایج رفتاری یک نفر است؛ و در عین حال، خودداری آگاهانه از حمله های شخصی و سرزنش های تصمیم ورزانه. این گونه انتقاد با بیانی قابل قبول بخاطر بی تا مورد نظر لباس می گیرد و اغلب شب پره می بطی ء که خودِ منتقد نیز بدون از کمبود و مغلوط ازاله.

از بی حرمتی و زبانی غیردوستانه بپرهیزید و از عباراتی مانند «من احساس می کنم…» و «این طور متوجه شدم که…» بهره بگیرید. منتقدان سازنده می کوشند تا خودشان را به جای فرد مورد انتقاد بگذارند و از دیدگاه او ببینند که همه چیز چطور به نظرشان خواهد آمد.

انتقاد راهگشا باید: با نیتی مثبت و انگیزه ای دوستانه صورت گیرد: شما خیر تنها پیام هایی درباره ی اینکه پیام دیگری را چطور درک کرده اید می فرستید، بلکه می کوشید احساسی را که نسبت به طرف موافق و رابطه تان با وی دارید، به نیکوکاری منتقل کنید. یادآوری این نکته بوسیله شما کمک خواهد کرد تا نقدهایی سازنده انجام دهید. معین و شفاف باشد: به فردِ مورد انتقاد اجازه دهید که فروزان و باریک بین بداند کدام اقدام را باید بازنگری کند. عینی و واقع گرایانه باشد: نقد عینی شما باعث می شود تا فردِ تک انتقاد، نه تنها پیام را دریافت کند، بلکه مهیا باشد عملا کاری در موردش اجرا دهد. اگر انتقاد شما عینی و ملموس باشد، مقاومت در برابرش دشوارتر خواهد بود. سازنده و پرمنفعت باشد: از حمله های شخصی و سرزنش، زبان اهانت آمیز و صوت غیردوستانه بپرهیزید. همچنین، بکوشید از لحنِ ارزیابانه خواه قضاوت گرانه، مثل «تو سهو می کنی» یا «این طور ایده ای احمقانه است» خودداری کنید؛ تلاقی سازنده باعث می شود گرفتن کننده ی پیام احساسِ نیاز کمتری به واکنشی تدافعی داشته باشد و نقد شما را با آغوشی گشاده تر بپذیرد.

چنان که از نامش پیداست، نقد سازنده باید هدف سازندگی، اصلاح یا بهبودِ موقعیتی را داشته باشد؛ هدفی که معمولا با به کارگیری لحنی غیردوستانه یا حمله های کوبنده ی انحصاری مخدوش می شود.

انتقاد مؤثر می تواند افراد را به دگرگونی در آنچه می اندیشند و ارتکاب می دهند، وادارد؛ بنابراین، نقد باعث تغییر، تحول و تغییر است. انتقاد مؤثر حتی می تواند راهگشا و رهایی بخش باشد و با به کارگیری ایده های فرصت آفرین، با ایده هایی که افراد را بازداشت نگه می دارند، مبارزه کند؛ و در عین حال، بوسیله شکلی آگاهانه، از حمله های شخصی و نکوهش های مغرضانه پاکدامن باشد. تکنیک هایی برای تصویب انتقاد

هنگام دریافت نقد بکوشید پذیرا، بی تعصب و خواستار به جست وجوی جوهر باشید.

مقبول هرگونه نقدی، حتی اگر مؤثر و مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش باشد، بغرنج است. به طور مطلوب، نقد باید مثبت، مشخص، عینی و سازنده باشد. نقدکردن با تأثیرگذاری واقعی، یک هنر است؛ شاید منتقد نیت نوع دوستی داشته باشد؛ اما ارائه اش چنان درمانده باشد که به آزردگی و رنجش بینجامد؛ بخاطر نمونه، چنین جمله هایی را بارها شنیده ایم: «نمی دانم چرا وقتی به نامزدم می گویم دست از خوردن قیمت زیادی سیب زمینی سرخ شده بردارد سراسیمه می شود؛ من فقط نگران سلامتی اش هستم!» برای اینکه نقد واقعا سازنده باشد، هدف آن باید بهبود موقعیت، عاری بوسیله کارگیری لحنی غیردوستانه خواه حمله های شخصی و تصمیم ورزانه باشد.

درک و دریافت انتقاد داخل حقیقت، مهارتی شنوایی است که در بسیاری از موقعیت های زندگی، از عموم در خانه، مدرسه، دانشگاه و محیط کار، به کار می آید. تو اینجا، به سه نکته ای که به گرفتن مؤدبانه ی انتقاد دستیار می کنند، اشاره می کنیم: ١. بپذیرید که بی نقص نیستید

اگر هرگاه که کاری را آغاز می کنید، چنین بیندیشید که هیچگاه چیز مغلوط پیش نخواهد رفت، داخل حال خل زدن خودتان هستید. شما غلط می کنید. همگی اشتباه می کنند. نکته ی عمده این است که از اشتباهات تان بیاموزید و یک اشتباه را دو بار تکرار نکنید. ٢. تعصب را پیاده شدن بگذارید

این واقعیت را بپذیرید که سایرین شاید چیزی را ببینند که شما نمی بینید. حتی چنانچه با نقدی موافق نیستید، به این بیندیشید که شاید دیگران نکته ای را می بینند که شما حتی از آن آگاه نیستید. اگر آنها می گویند که شما انفراد منفی گرا یا ازخودراضی هستید و خودتان عاطفه نمی کنید که این گونه هستید، خب شاید باشید و فقط نتوانید آن را ببینید. پس تعصب و لجاجت را کنار بگذارید و این واقعیت را تو نظر بگیرید که شاید راست با آنها باشد؛ و از این فرصت بوسیله نفع خودتان بهره بگیرید تا خودتان را ارزیابی کنید. ٣. به ظهر درخشنده سازی در مورد گنجایش هایی از انتقاد باشید که از آنها مطمئن نیستید

اگر واقف نقدی نمی شوید، محکوم به تکرار همان اشتباهات هستید. پس از سخنان منتقد یادداشت برداری کنید و از او پرس و لوله کوچک کنید. بکوشید دیدگاه های منتقد را به مداقه باریک بینی کنید و ببینید که دقیقا کدام بخش از کار یا رفتارتان از نگاه او دچار کاستی خواه اشکال است.

گاهی سخن گزارش دادن آسان نمدار از ایفا کردن است؛ اما قبض نقدهای مؤثر فرصتی فراهم می کند تا حوالی تان را متفاوت ببینید؛ عملکردتان را بهبود ببخشید و از اشتباهات تان بیاموزید.

کلکسیون آموزش خطبه و فن بیانمهارت سخنرانی و لم اعتراف را بیاموزید و مخاطبان را مات و مبهوت خود کنید.

24،000 تومان20،000 تومانمشاهده دشت

شاید دوست داشته باشید:

مشارکت زندانیان درون اجرای دستور کار های جهادی | سیمای زندان تو ماه رمضان نحو اندازی می شود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام میثم امرودی رئیس راه اندازی فرهنگی هنری شهرداری تهران درون مراسم […]

تهران صاحب اولین مرکز زندگی هوشمند می شود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی راه اندازی فاوا شهرداری تهران، محمد فرجود امروز درون این رویداد […]

روش تدارک سالاد اندونزی؛ از این طعم جذاب غافل نشوید

به گزارش همشهری آنلاین، درون این مطلب با طرز تدارک سالاد اندونزی یکی از اسمی ترین و خوشمزه ترین سالادهای […]