چطور در خطبه مان از شهید مصرف کنیم؟

admin دسته‌بندی نشده

با یکروز گیری از شهید های مختصر، مبسوط و فرضی می قابلیت به مخاطب کمک کرد که محتوای سخنرانی را بهتر ملتفت شود و با نکات کلیدی بیشتر وابستگی متین یواش.

انواع مثال: مختصر، مبسوط و فرضی

گوناگون واریته از شهید ها وجود دارد که سخنران یا عرضه دهنده می تواند از آنها استفاده نرم تا بوسیله مخاطب معاون یواش که موضوع و نکات کلیدیِ ارائه را بهتر درک یواش. این مثال ها شامل موقعیت ها، مسائل یا رمان های مشخصی می شوند که به احاله ایده ای عمومی مرطوب کمک می کنند. سه جنس شهید اصلی بود دارد: مختصر، مبسوط و فرضی مثال های مختصر

مثال های مختصر بخاطر توضیح بیشتر نکته ای به کار می سیلان که شاید موقت برای مخاطبان روشن نباشد، اما آن اعتبار پیچیده ازاله که حاجت بوسیله مثالی طولانی تر داشته باشد. سخنران ممکن است مثال های مختصر را جداگانه یا همراه با نکته اش تقریر نرم. سخنران شاید از مثالی مختصر در خطبه ای درباره ی محاکمه و در توضیح مجلس شورای اسلامی روزی بگیرد. از آنجایی که بسیاری از افراد با چگونگی کار جماعت شورای اسلامی آشنا هستند، سخنران شاید فقط اشاره کند که اعضای این مجلس با رای انسان برگزینی می شوند و با طرحِ مثالی مختصر، تشریح دهد که این کانون چطور در اداره ناحیه انباز است. در این موقعیت شاید لازم نباشد که مثالی با توضیح تمام از فرایند شکل گیری و کار جلسه گزینندگان مطرح شود؛ چون بسیاری از انسان با این فرایند آشنا هستند. شهید های مسبوط

از مثال های مسبوط زمانی استفاده می شود که سخنران درباره ی موضوعی مبهم تر سخن می گوید و چنین می اندیشد که مخاطبش شاید با آن آشنا نباشد. سخنران در مثالی مسبوط شاید بخواهد با بهره گیری از یک نمودار، خط سیر یا وسایل دیداری دیگر، به مخاطب کمک نرم تا شهید را بفهمد. میزان ای که مثال مبسوط می تواند در آن به کار رود، نمایش ای است که در آن سخنران تشریح می دهد که چطور اصل «مقدار زمانی پول» داخل امور مالی کاربرد دارد. زیرا این مفهومی است که شاید مردمِ ناآشنا با امور مالی بلافاصله متوجه اش نشوند، سخنران باید از یک معادله و ابزار های کمکی دیگر یکروز بگیرد تا به مخاطب دستیار کند که این عنصر را بهتر بفهمد. مثال مسبوط احتمالا نسبت به مثال مختصر، زمان بیشتری بخاطر توضیح می بَرَد و درباره ی موضوعی تیره برنده است. مثال های فرضی

مثال فرضی مثالی جعلی است که می تواند زمانی بوسیله کار رود که سخنران، موضوعی پیچیده را توضیح می دهد که وقتی آن را در شرایطی حقیقی تر خواه مرتبط صبر دهد، بهتر معنا می یابد. برای نمونه، چنانچه سخنرانی درباره ی احتمالات آماری سخن می گوید، بوسیله جای توضیح احتمالات برحسب معادلات، شاید برای مخاطب معنادارتر باشد که مثالی فرضی بسازد. این مثال می تواند داستانی درباره ی دختری بوسیله نام سارا باشد که ۱۰ آب نبات از کیسه ای محتوی ۵۰ آب نبات برمی دارد؛ نیمی از آب نبات ها به رنگ قرمز و نیم دیگر آبی رنگ جزیی هستند. سپس سخنران، این ظن را که کل ۱۰ آب نباتِ برداشته شده ی آنی قرمز باشد، مشخص می یواش. شهید فرضی به مخاطب کمک می کند تا با تجسمِ بهترِ موضوع، با نکته ی عرضه به شکلی مؤثرتر ارتباط قائم نرم. ارجاع مثال ها

شهید ها به مخاطب دستیار می کنند تا نکات کلیدی را دریابد؛ آنها باید مربوط به نکته و مکملِ موضوع باشند.

مثال ها برای عرضه ای که پشتیبانش شواهد هستند، ضروری اند و بوسیله مخاطب دستیار می کنند تا پیامِ ارائه شده را بوسیله شکلی مؤثرتر درک کند. مثال، موقعیت، مسئله یا داستانی جلوه گر است که هدفش کمک به واگذاری ایده ای طاسی تر است. مثال ها زمانی مؤثرتر هستند که به نشانی مکملی بخاطر یک نکته ی کلیدی در ارائه به فقره مسئله و کنار موضوعات مهمِ ارائه تمرکز کنند. یکروز گیری از شهید ها برای تکمیل نکات کلیدی

روشی برای انتقال مؤثر مثال ها، بهره گیری از شهید بخاطر شفاف سازی و اتمام نکته ای کلیدی در یک ارائه است. اگر سخنران، سمیناری درباره ی این دارد که چطور بهره وری در محیط کار وسوسه شود، شاید از مثالی استفاده یواش که بر کارمندی متمرکز است که انگیزه ای (قرین دستمزد) دریافت می یواش تا سخت تر کار درنگ و این فقره بهره وری مستخدم را ارتقا می دهد. چنین مثالی نقش مکمل دارد و بوسیله مخاطب کمک می یواش تا بهتر بفهمد که چطور با بهره گیری از انگیزه، عملکرد را داخل محیط فرمان بهبود ببخشد. نصیب گیری از مثال های موجز و مرتبط

مثال ها برای کمک به مخاطب بوسیله اراده درک بهتر موضوع ضروری هستند. با این حال، سخنران باید مراقب باشد که بسیار از حد از مثال استعمال نکند؛ چون مثال های زیاد شاید با سردرگم کردنِ مخاطب، حواس او را از تمرکز به خشکی امدن نکات کلیدی بعید کنند.

مثال ها همچنین باید موجز و مرتبط باشند تا سخنران، توجه مخاطب را از دست ندهد. شهید های موجز باید اثری ارشد بر شوق مخاطب داشته باشند و تو زمانی کوتاه درک شوند.

مجموعه آموزش سخنرانی و لم اعتراف مهارت خطبه و فن بیان را بیاموزید و مخاطبان را تار و مبهوت خود کنید.

24،000 تومان20،000 تومان مشاهده محصول

شاید دوست داشته باشید:

مشارکت زندانیان درون اجرای دستور کار های جهادی | سیمای زندان تو ماه رمضان نحو اندازی می شود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام میثم امرودی رئیس راه اندازی فرهنگی هنری شهرداری تهران درون مراسم […]

تهران صاحب اولین مرکز زندگی هوشمند می شود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی راه اندازی فاوا شهرداری تهران، محمد فرجود امروز درون این رویداد […]

روش تدارک سالاد اندونزی؛ از این طعم جذاب غافل نشوید

به گزارش همشهری آنلاین، درون این مطلب با طرز تدارک سالاد اندونزی یکی از اسمی ترین و خوشمزه ترین سالادهای […]