امتیاز چهره؛ مرام دوربین های شهری مسکو

admin دسته‌بندی نشده

بوسیله گزارش دیفنس وان، مقامات شهر مسکوتصمیم دارند دوربین های سراسر این شهر را به پروگرام های تشخیص چهره مجهز کنند.

مقامات مسکو در سال جاری اخبار کردند که این ولایت نیز بوسیله جمع شهرهایی خواهد الحاقیه که دستور کار های تشخیص چهره مبتنی بر درک قدر یا بهای چیزی بدلی درون آنها ادا می شوند.

در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هزار دوربین، ساکنان این شهر را تو خیابان ها و اتوبان ها مورد وارسی استراحت می دهند و این، فرصتی برای شرکت های هوش ساختگی روسیه شده تا با یکدیگر بوسیله رقابت بپردازند. این اقدام مقامات مسکو، پیشرفت افراد کوشا در مرزوبوم هوش ساختگی و تکیه دولت به این فناوری را نشان می دهد.

مرام مقامات مسکو این است که سیستم تشخیص چهره را مقدمه برای پیشگیری از تصادف جرم و مقابله با آن به کار گیرند. در این پروگرام جدید، ویدئوهای همه دوربین های هموار بوسیله اینترنت مورد بررسی قرار می گیرند و چهره افراد شناسایی و در مجموعه داده ها ذخیره می شوند. سپس تمثال شخص مورد نظر، از پایگاه داده استثنا و در سیستم بارگذاری می شود تا سابقه او مورد معاینه قرار گیرد. این برنامه علامت می دهد که تمثال شخص تک نظر، چه زمانی و با کدام دوربین ها ثبت شده است. نیز امکان مطالعه زمان و مکان آخرین حضرت شخص با کمک تفریق فیلم دوربین ها وجود دارد.

نیروهای نماینده با کمک این برنامه می توانند یک تمثال را در شان داده بارگذاری کنند تا شخص مورد دید واضح شود اما عملکرد این سیستم، بیش از انطباق تصویر است. این سیستم می تواند انتزاع هایی را نیز برای شناسایی الگوهای رفتاری انسان ارائه دهد. پژوهشگران می توانند این سیستم را طوری آموزش دهند که بتواند مجموعه اهمیت از افراد را برای شناسایی یک شخص خاص با توجه به واکنش های خاص او رسیدگی کند. برای مثال، اگر انحصاری بازوهای خود را بوسیله سرعت حرکت دهد، بدود و خواه به یک شیء مشابه سلاح پنجه بزند، سیستم او را مورد بررسی قرار می دهد تا از ابراز خطرات احتمالی پیشگیری کند. درون نتیجه می قابلیت گفت که این جهیز علاوه پیاده شدن تمثال افراد، رفتار آنها را همچنین تک مطالعه قرار می دهد.

ایسنا

شاید دوست داشته باشید:

پلازای راسته هفت آماج میزبان استارتاپ های افضل حوزه شهری

بوسیله گزارش روابط عمومی سازمان فناوری معلومات و ارتباطات شهرداری تهران، از ۱۲ تا ۱۴ آذرماه درون محل پلازای میدان […]

گرتا از سال ۱۸۹۶ آمده است | ماجرای شباهت نادیده به یک عکس

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، گرتا تونبرگ، دختر نوجوان فعال محیط زیستی است که طی یک سال اخیر به شهرت جهانی […]