تشخیص چهره؛ شعار دوربین های شهری مسکو

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش دیفنس وان، مقامات شهر مسکوتصمیم دارند دوربین های سراسر این شهر را بوسیله برنامه های تشخیص چهره مجهز کنند.

مقامات مسکو در سال جاری اعلام کردند که این شهر همچنین بوسیله جمع شهرهایی خواهد پیوست که پروگرام های تشخیص چهره مبتنی به خشکی امدن درک قدر یا بهای چیزی مصنوعی درون آنها ایفا می شوند.

داخل حال حاضر متجاوز از ۱۶۰ هزار دوربین، ساکنان این دهات را در خیابان ها و اتوبان ها مورد بررسی راحتی می دهند و این، فرصتی بخاطر شریک های فهم مصنوعی روسیه شده تا با یکدیگر به هم چشمی بپردازند. این اقدام مقامات مسکو، صعود افراد فعال در مرزوبوم فهم مصنوعی و اعتماد شانس به این فناوری را نشان می دهد.

کمال مطلوب مقامات مسکو این است که سیستم نمره چهره را اول بخاطر پیشگیری از وقوع خطا و مقابله با آن به حکم گیرند. در این دستور کار جدید، ویدئوهای همه دوربین های متصل به اینترنت مورد معاینه استراحت می گیرند و چهره افراد معارفه و در مجموعه داده ها ذخیره می شوند. سپس تصویر شخص تک نظر، از سندیت داده استثنا و درون سیستم بارگذاری می شود تا سابقه او مورد وارسی فراغت گیرد. این برنامه نشان می دهد که تصویر شخص مورد نظر، چه زمانی و با کدام دوربین ها ثبت شده است. همچنین امکان بررسی زمان و مکان آخرین پیشگاه شخص با دستیار تحلیل فیلم دوربین ها حیات دارد.

نیروهای نماینده با کمک این دستور کار می توانند یک تصویر را در گیرایی داده بارگذاری کنند تا شخص تک رویت مشخص شود اما عملکرد این سیستم، بسیار از انطباق تصویر است. این سیستم می تواند تفریق هایی را نیز برای شناسایی الگوهای رفتاری انسان ارائه دهد. پژوهشگران می توانند این سیستم را طوری آموزش دهند که بتواند کلکسیون ابهت از افراد را بخاطر شناسایی یک شخص ویژه با توجه به نفوذ کردن های خاص او رسیدگی یواش. برای مثال، اگر شخصی بازوهای خود را بوسیله سرعت حرکت دهد، بدود و خواه بوسیله یک شیء مشابه سلاح چنگ بزند، سیستم او را تک معاینه استراحت می دهد تا از بروز خطرات احتمالی پیشگیری کند. داخل نتیجه می قابلیت گفت که این جهیز علاوه کنار تصویر افراد، رفتار آنها را همچنین مورد تجسس قرار می دهد.

ایسنا

شاید دوست داشته باشید:

چطور مهارت انتقاد کردن و انتقادپذیری خود را بهبود دهیم؟

آیا ما بوسیله اندازه کافی انتقادپذیر هستیم؟ آیا بوسیله سیاق درستی از دیگران انتقاد می کنیم؟ این دوروبر آموزشی به […]

۳ غلط رایجی که همه والدین در پرورش فرزندان خویشتن مرتکب می شوند

اشتباهات رایجی حیات دارند که اغلب والدین بدون اینکه بدانند داخل راهنمایی فرزندان خود مرتکب آنها می شوند. این اشتباهات […]

چطور در خطبه مان از شهید مصرف کنیم؟

با یکروز گیری از شهید های مختصر، مبسوط و فرضی می قابلیت به مخاطب کمک کرد که محتوای سخنرانی را […]