تشخیص چهره؛ هدف دوربین های شهری مسکو

admin دسته‌بندی نشده

بوسیله گزارش دیفنس وان، مقامات قصبه مسکوتصمیم دارند دوربین های سراسر این شهر را به برنامه های تشخیص چهره مجهز کنند.

مقامات مسکو درون سال جاری اخبار کردند که این قصبه نیز به جمع شهرهایی خواهد پیوست که برنامه های تشخیص چهره مبتنی به خشکی امدن درک قدر یا بهای چیزی جعلی در آنها ارتکاب می شوند.

درون حال حاضر زیاد از ۱۶۰ هزار دوربین، ساکنان این شهر را تو خیابان ها و اتوبان ها مورد معاینه فراغت می دهند و این، فرصتی بخاطر شریک های هوش قلابی روسیه شده تا با یکدیگر به رقابت بپردازند. این اقدام مقامات مسکو، ترفیع افراد فعال درون مرزوبوم هوش مصنوعی و اعتماد دولت به این فناوری را مدال می دهد.

هدف مقامات مسکو این است که سیستم نمره چهره را ابتدا برای پیشگیری از سانحه جرم و مقابله با آن به امر گیرند. در این دستور کار جدید، ویدئوهای همه دوربین های هموار به اینترنت مورد بررسی قرار می گیرند و چهره افراد شناسایی و در مجموعه داده ها ذخیره می شوند. پس ازآن تمثال شخص مورد نظر، از پایگاه داده جدا و در سیستم بارگذاری می شود تا سابقه او تک بررسی قرار گیرد. این پروگرام علامت می دهد که تصویر شخص مورد نظر، چه زمانی و با کدام دوربین ها ثبت شده است. نیز امکان تجسس زمان و مکان آخرین حضور شخص با کمک تجرید فیلم دوربین ها بود دارد.

نیروهای نماینده با دستیار این برنامه می توانند یک تصویر را در پایگاه داده بارگذاری کنند تا شخص مورد نظر صریح شود اما عملکرد این سیستم، بیش از انطباق تصویر است. این سیستم می تواند تجرید هایی را همچنین برای اطلاع الگوهای رفتاری انسان ارائه دهد. پژوهشگران می توانند این سیستم را طوری آموزش دهند که بتواند مجموعه بزرگی از افراد را بخاطر وقوف یک شخص خاص با توجه به واکنش های خاص او تفحص کند. بخاطر مثال، اگر شخصی بازوهای خویشتن را به سرعت لول دهد، بدود و خواه به یک شیء مانند زنجیر چنگ بزند، سیستم او را مورد مطالعه راحتی می دهد تا از بروز خطرات احتمالی پیشگیری کند. داخل نتیجه می توان گفت که این سیستم علاوه بر تمثال افراد، اقدام آنها را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

ایسنا

شاید دوست داشته باشید:

چطور مهارت انتقاد کردن و انتقادپذیری خود را بهبود دهیم؟

آیا ما بوسیله اندازه کافی انتقادپذیر هستیم؟ آیا بوسیله سیاق درستی از دیگران انتقاد می کنیم؟ این دوروبر آموزشی به […]

۳ غلط رایجی که همه والدین در پرورش فرزندان خویشتن مرتکب می شوند

اشتباهات رایجی حیات دارند که اغلب والدین بدون اینکه بدانند داخل راهنمایی فرزندان خود مرتکب آنها می شوند. این اشتباهات […]

چطور در خطبه مان از شهید مصرف کنیم؟

با یکروز گیری از شهید های مختصر، مبسوط و فرضی می قابلیت به مخاطب کمک کرد که محتوای سخنرانی را […]