گوناگون سخنرانی؛ چطور برای سخنرانی‌های مختلف آماده شویم؟

admin دسته‌بندی نشده

احتمالا تا به حال توجه کرده‌اید که تعدادی مواقع افراد در طی سخنرانی احساسات و عواطف شما را نشانه می‌روند، شاید اشک‌تان را دربیاورند و شاید حزن عصبانی‌تان کنند. برخی دیگر هم کیلو کیلو اطلاعات دسته‌بندی‌شده‌شان را داخل مغزتان می‌ریزند تا جایی که دریافتن می‌کنید دیگر ظرفیتی تا اینکه برای یک بیت دیگر هم ندارید. اما تباین این سخنرانی‌ها در چیست؟ آیا منطق دنبال آنها یکی است؟ بیایید ببینیم قضیه از چه صبر است.

۱. سخنرانی‌های آموزنده

سخنرانی آموزنده یک سخنرانی آگاهی‌بخش و کارشناسانه است که داخل آن سخنران، بخشی از دانش خود را با مخاطبش در میان می‌گذارد. بوسیله تقریر دیگر، سخنرانی آموزنده، گونه‌ای از سخنرانی است که در آن، سخنران بصیرت و آگاهی خود را در موضوعی مشهود بخاطر مخاطب بازگو می‌کند. این موضوعات مشخص در چهار دسته‌ی متمایز قرار می‌گیرند: اشیا، افراد یا مکان‌ها فرایندها رویدادها مفاهیم خطبه درباره‌ی اشیا

این سنخ سخنرانی آموزنده،‌ هر چیزی را که شایان رؤیت و محسوس باشد، دربرمی‌گیرد. خطبه عینی به‌دنبال بیان دانش درباره‌ی این شیء بوسیله مخاطب است. یا شئ شما بدن آدم باشد یا آخرین قسمت از یک سریال طنز، سخنرانی‌ باید وارسی جامعی از شیء مورد نظرتان بوسیله عنوان موضوع فراهم کند.

اساسی است که سخنرانی‌های اشیا هدفی داشته باشند؛ شاید بخواهید درباره‌ی شیوه‌های پیچیده و بی‌شماری که جهیز غدد ترشح‌کننده عمل می‌کنند و اینکه چطور متابولیسم را تنظیم می‌کنند، بحث کنید؛ به طور مشابه، شاید بخواهید سریال را به‌عنوان شکلی مدرن از طنز در فرهنگ عامه توصیف کنید. درون پیاده شدن ارائه‌ی حقایق درباره‌ی یک شیء، باید هدفی تیمار برای بازگویی آن حقایق داخل رویت بگیرید. سخنرانی درباره‌ی فرایندها

فرایند شیوه‌ای است که چیزی ساخته، ایجاد خواه ایفا شده یا عمل می‌کند. پس خطبه آموزنده درباره‌ی یک فرایند وصف می‌کند که چطور چیزی ساخته شده، انجام شده یا فقره می‌کند. فرایندها هر چیزی را اعم از اینکه هیئت انتخاب‌کنندگانِ رئیس‌جمهور چطور کار می‌کند تا اینکه بستنی چطور تو یک کارخانه تولید می‌شود، دربرمی‌گیرند. سخنرانی‌های آموزنده درباره‌ی فرایندها به مخاطب کمک می‌کنند تا غصه فرایند را بفهمند و هم خودشان بتوانند (داخل رخ امکان) این فرایند را جبران کنند. سخنرانی درباره‌ی رویدادها

هر اتفاقی که رخ می‌دهد، یک «رویداد» است. پس خطبه درباره‌ی یک رویداد، واقعه آن را به‌طور طولانی توصیف می‌کند؛ این وصف شامل زمان، تاریخ، جا و وضعیت آن عارضه است. شبیه همه‌ی سخنرانی‌های آموزنده، سخنرانی‌های رویدادی نیز باید هدف داشته باشند. شما شاید تجربه‌ی بدوی هفته‌ی خود را در دانشگاه تطویل دهید. در هر حال، سخنرانی شما باید هدفمند باشد. سخنرانی درباره‌ی مفاهیم

مفاهیم به ایده‌ها، باورها،‌ نظریه‌ها، نگرش‌ها، و/خواه اصول اشاره دارند. وقتی درباره‌ی مفاهیم سخن می‌گویید، شاید ناگزیر باشید ایده‌هایی اصلی بیابید تا ایده‌های ذهنی را بخاطر مخاطب‌تان ملموس‌تر کنید. سخنرانی‌های مفهومی از مباحثه درباره‌ی نظریه‌ی ریشه‌های صنع اندوهناک تا اینکه چه حقیقتی درباره‌ی عبارت «خاطرخواهی تو نگاه مطلع» بود دارد، همگی ایده‌های پیچیده را بوسیله بخش‌هایی درک‌پذیر برای مخاطبان شاخه می‌کنند. تدوین یک سخنرانی آموزنده‌ی مؤثر

یک موضوع خطبه که کاملا متمرکز باشد، می‌تواند واقعا بوسیله یک شیء، فرایند، رویداد خواه مفهوم بپردازد تا مخاطب موضوع را ساده‌تر دریافتن بطی ء. موضوعی که گسترده باشد، انواع گوناگونی از اطلاعات را دربرمی‌گیرد که شاید کیفیت آموزندگی یک سخنرانی را مبهم کند و باعث سردرگمی مخاطبان شود. همچنین یک موضوع متمرکز، استیناف را برای نویسنده‌ی خطبه قابل‌مدیریت می‌کند و اقتدار او را برای دریافتن طولانی موضوع، پیش از ارائه‌اش به دیگران افزایش می‌دهد.

طی نگارش یک خطبه آموزنده، شمار محدودی نکته‌ی کلیدی را درباره‌ی موضوعی که می‌خواهید مخاطب از سخنرانی‌تان بفهمد، مشخص کنید. از این نکته‌ها بخاطر تحصیل یک ساختار درون سخنرانی‌تان بهره بگیرید؛ این ساختار باید دربرگیرنده یک مقدمه، بدنه و یک نتیجه‌گیری باشد. این ساختار با فراهم‌کردن مسیری به‌ هنگام شرح اطلاعات، مخاطب را هدایت می‌کند. بهره‌مندی از ساختار بوسیله شما به‌عنوان سخنران فرصتی می‌دهد تا نکات کلیدی را در مطلع معرفی کردن کنید و در نتیجه‌گیری دوباره آنها را بازگو کنید؛ در این حالت، احتمال اینکه مخاطب این علم کلیدی را درباره‌ی موضوع‌ به‌خوبی درک کند، اضافه می‌یابد. ۲. سخنرانی‌های ترغیب‌کننده

تو یک سخنرانی ترغیب‌کننده،‌ سخنران می‌کوشد تا مخاطب را بازنشسته کند که موقعیت وی را درون رابطه با موضوعی خاص بپذیرد.

شعار خطبه ترغیب‌کننده، متقاعد کردن مخاطب برای پذیرش دیدگاه سخنران درباره‌ی یک موضوع ظاهر است. هسته‌ی خطبه ترغیب‌کننده، پتوس (pathos) است: اینکه سخنرانی، جذاب و طنین‌اندازِ احساسات مخاطب باشد.

برای اینکه پتوس در یک خطبه ترغیب‌کننده مؤثر باشد، سخنران باید مخاطبی را که با وی سخن می‌گوید، به‌خوبی درک یواش. برای متقاعدکردن، سخنران باید از انگیزه‌های رفتاری و باورهای اساسی مخاطب آگاه باشد.

نشان‌دادن همدلی با مخاطب ضروری است. مقایسه‌ی خودتان با مخاطب، فاصله‌ی میان شما و آنها را کمینه می‌کند و سخنان‌تان را زیاد متقاعدکننده‌تر جلوه می‌دهد.

افزون به خشکی امدن پتوس، سخنرانی‌های ترغیب‌کننده شامل اتوس (ethos) و لوگوس (logos) هستند. اتوس تو واقع، ابزاری است بخاطر نشان‌دادن شخصیت سخنران تا اعتبارش افزایش یابد. برای اینکه مخاطب بازنشسته شود، باید احساس کند که سخنران شریف است و ارج دارد که به او گوش دهد. لوگوس مستلزم شواهد ارجاعی است. این مفهوم میزان دانش سخنران را نسبت به موضوعی که درباره‌اش واج می‌گوید، وصف می‌کند و اگر روشن شود که سخنران از موضوع به‌خوبی آگاه است، سخنانش متقاعدکننده‌تر می‌شود. ۳. سخنرانی‌های آموزنده و ترغیب‌کننده

بسیاری از سخنرانی‌ها دارای عناصری از هر دو نوع خطبه آموزنده و ترغیب‌کننده هستند.

وقتی سخنران میان نگاشتن یک سخنرانی آموزنده و یک سخنرانی ترغیب‌کننده برگزینی می‌کند، باید شعار سخنرانی‌اش را در نظر بگیرد. آیا می‌خواهد اطلاعاتی درباره‌ی موضوع، رویداد خواه شیئی خاص مطرح کند؟ خواه می‌خواهد مخاطب را متقاعد درنگ تا باوری مشخص یا نگرشی را درباره‌ی یک رویداد، موضوع یا شیء بپذیرد؟

تمرکز قضیه یا مناقشه اصلی خطبه اغلب نشان می‌دهد که سخنرانی اساسا آموزنده است خواه متقاعدکننده. با این حال، فراموش نکنید که برخی سخنرانی‌ها ترکیبی از هر دو نوع خطبه هستند.

سخنرانی‌های آموزنده دانشی درباره‌ی رویداد، فرایند، شیء یا مفهومی خاص توصیف می‌کنند. شعار یک سخنرانی آموزنده این است که مخاطب این دانش را کاملا دریافتن کند. سخنرانی‌های ترغیب‌کننده، آن دسته از سخنرانی‌ها هستند که می‌کوشند مخاطب را درون باور یا احساسی مشترک درباره‌ی یک رویداد، فرایند، شیء خواه مفهوم هویدا شریک کنند. این تفاوت، دقیق و در عین حال مبصر است.

برای نمونه، موضوعی قرین ضایع انتخاب برای حاصلخیزی را فرض کنید که می‌تواند درون هر دو دسته جا بگیرد. یک سخنرانی آموزنده شاید تاریخچه‌ی عبث انتخاب برای حاصلخیزی را در آمریکا دنبال کند؛ درحالی‌که یک سخنرانی ترغیب‌کننده شاید به نقاط مثبت و منفی آن بپردازد یا اینکه چطور برخی گروه‌ها احساس می‌کنند که حق انتخاب برای حاصلخیزی داخل معرض تهدید است. در تک دوم، بهره‌گیری از مثال‌هایی تاریخی ویژه شاید آن بحث را تقویت درنگ. چنان‌که در رفعت رمز شد، سخنرانی‌های ترغیب‌کننده ذاتا آموزنده هستند؛ اما شاید همه‌ی سخنرانی‌های آموزنده متقاعدکننده نباشند.

درایت تمام هدفِ آموزندگی یا ترغیب‌کنندگی یک سخنرانی بوسیله سخنران معاون خواهد کرد تا مشخص بطی ء که از چه تکنیک‌هایی برای بزمین نشستن بوسیله کمال مطلوب خویشتن بهره بگیرد. چنانچه مرام صرفا ارائه‌ی اطلاعات باشد، پس خطبه کم بر پتوس متکی است و بیشتر به شواهد، داده‌های آماری خواه نمودارها و اشکال وابسته است. اگر هدف این است که مخاطب، باور یا احساسی خاص نسبت بوسیله موضوع نمایان کند، پس سخنران باید شواهد و داده‌های معینی را با متوسل‌شدن به احساسات شکل دهد تا مخاطب را به‌سوی دیدگاه مطلوب خود هدایت کند.

هنگام نگارش یک سخنرانی، مخاطبی را که می‌خواهید بخاطر او سخنرانی کنید، در نظر بگیرید؛ هرگز جلال شناخت مخاطب را دست‌کم نگیرید. برای نمونه، هنگام یک خطبه آموزنده، سخنران باید نه عزب ملتفت آشنایی مخاطب با عبارات متخصص باشد، بلکه باید بداند که از چه نوع پتوسی می‌خواهد بهره بگیرد. برخی مخاطبان با متوسل‌شدن به احساساتی واضح واکنش علامت می‌دهند؛ درحالی‌که چنانچه این توسل بوسیله احساس نامناسب باشد، بقیه شاید اشتیاق‌شان را نسبت بوسیله سخنران از دست‌ بدهند. بنابراین، ابد ویژگی‌های مخاطب‌تان –سن، شغل، باورها، انگیزه– را درون نظر بگیرید و سپس از این ویژگی‌ها استفاده کنید تا محتوای سخنرانی خود را لباس دهید.

سخنرانی وضعیت کشور آمریکا (State of the Union) نمونه‌ی انعام از یک سخنرانی با عناصر مشترک سخنرانی‌های آموزنده و ترغیب‌کننده است. داخل این سخنرانی، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا باید اعضای کنگره را از وضعیت ناحیه آگاه کند. بنابراین، به طور معمول، سخنانش شامل اطلاعاتی هویدا (برای نمونه، تعداد مشاغلِ ایجادشده در یک مدت‌زمان رک) می‌شود.

با این حال، خطبه وضعیت سرزمین آمریکا همچنین دارای پتوس‌های سنگینی است که قصدشان برانگیختن احساس اعتماد شهروندان نسبت به نحوه‌‌ی اداره‌ی ناحیه توسط رئیس‌جمهور و نیز کام بوسیله آینده است. رئيس‌جمهور از داده‌ها بهره می‌گیرد و بوسیله احساسات متوسل می‌شود تا پیامش را به مردم آمریکا برساند. این خطبه خاص علامت می‌دهد که سخنرانی می‌تواند ترکیبی از ویژگی‌های هر دو نوع سخنرانی‌ آموزنده و ترغیب‌کننده باشد. ۴. سخنرانی بخاطر موقعیت‌های خاص

برخی موقعیت‌های خاص مستلزم سخنرانی‌هایی متفاوت از سخنرانی‌هایی با شعار آگاه‌سازی یا متقاعدسازی مخاطبان هستند.

چنان‌که از عنوان مشخص است، سخنرانی‌های خاص داخل موقعیت‌های خاصی ارائه می‌شوند. نمونه‌های زیادی از موقعیت‌های خاص حیات دارد که شاید ایفا سخنرانی مناسب باشد. برای نمونه، کسی شاید بوسیله یادبود یک نفر بخاطر پرسنل از دوستان و اقوامی که آن فرد را می‌شناختند، صحبت بطی ء. رسوم جشن فارغ‌التحصیلی خواه اهدای جوایز، موقعیت‌های خاص دیگری هستند که ممکن است یک نفر درون آنها سخنرانی یواش.

سخنرانی‌های موقعیت‌های اختصاص معمولا کوتاه‌تر از سخنرانی‌های آموزنده یا ترغیب‌کننده هستند. این سخنرانی‌ها عموما کمینه از خانه دادن دقیقه طول می‌کشند و هدف‌شان متفاوت از سخنانی است که داخل یک همایش یا رقابت دیپلماتیک بیان می‌شوند. امانت به زمینه، هدف خطبه موقعیت خاص شاید گرامی‌داشتِ یاد یک نفر، مدح خواه حتی لطیفه باشد. این سخنرانی‌ها تا اینکه شاید از پتوس‌هایی مصرف کنند که هدف‌شان متقاعدساختن مخاطب برای شادبودن و احتمالا بامزه‌بودن است. با این حال، ممکن است این سخنرانی‌ها از پتوس‌هایی بوسیله هدف‌ِ به‌‌اندیشه‌واداشتن مخاطب روزی بگیرند؛ مانند سخنرانی درون مراسم یادبود.

سخنرانی‌های موقعیت اختصاص شاید به مخاطب اطلاعاتی بدهند. برای نمونه، یک نفر شاید درون مراسمی صحبت کند و خاطره‌ی مشخصی تعریف کند؛ بنابراین، مخاطبان را از رویدادی خاص باخبر می‌کند و امکان پذیر است با تسلط خاصی، آن خاطره را به موضوع آن سنت مرتبط یواش. درحالی‌که سخنرانی‌های موقعیت ویژه شاید آموزنده باشند، هدف‌شان همیشه وابسته به زمینه و مخاطبی است که بوسیله آن شنوایی می‌دهد.

شاید دوست داشته باشید:

تشخیص چهره؛ هدف دوربین های شهری مسکو

بوسیله گزارش دیفنس وان، مقامات قصبه مسکوتصمیم دارند دوربین های سراسر این شهر را به برنامه های تشخیص چهره مجهز […]

تولید پلاستیک قابل بازیافت

به گزارش ایرنا، این پلاستیک متاخر که poly diketoenamine یا به خلاصه PDK اشتهار دارد با استفاده از تکنیک خاصی […]